کد خبر ۴۵۴ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۳

قوانین و مقررات

1.  فرم ساز هوشمند تابع قوانین کشور است و همه ی کاربران موظف به رعایت این قوانین هستند.

2. مسئولیت و تبعات هرگونه عملیات درون سامانه  به صورت کامل بر عهده ی کاربر استفاده کننده بوده و هیچ مسئولیتی متوجه سرویس دهنده در قبال استفاده نادرست از امکانات ارائه شده نمی باشد.

3.  IP تمامی کاربران  در سیستم ثبت شده  و درصورت انجام فعالیت مجرمانه به مقامات قضایی تحویل خواهد شد.

4. مدیریت سامانه با ایجاد تدابیر امنیتی و مانیترینگ قصد دارد از هرگونه سوء استفاده در سامانه جلوگیری نماید. هرچند هیچ گونه مسئولیتی را در صورت اخلال  و یا افشا توسط افراد ثالث نمی پذیرد.

5. تمامی کاربران موظف به همکاری با پشتیبانی سامانه بوده و در صورت درخواست تیم پشتیبانی موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود (کارت ملی و  ..) هستند.

6. مدیریت سامانه با مشاهده  هرگونه تخلف از سوی کاربر خدمات خود را به صورت یک طرفه بدون اطلاع قبلی قطع می نماید. در این صورت کاربر حق هیچ اعتراضی نداشته و در صورتی که بابت پلن خود وجهی را پرداخت نموده قیمت زمان باقی مانده  عودت نخواهد شد.

7. هيچ کاربری حق واگذاری شناسه کاربری خود به فرد يا شرکت ديگر را ندارد. 

8. مدیریت سامانه در هر زمانی میتواند قوانین را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد. بنابراین نیاز است هر چند وقت یکبار این قسمت را مطالعه فرمایید.