فرم : جذب خبرنگار در آوای خزر
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
جنسیت : *
تاریخ تولد : * سال تولد را به طور کامل وارد کنیدمثال 1354
شماره شناسنامه : *
صادره : *
کد ملی : *
مشخصات حرفه ای : * اگردرهر یک از موارد زیردارای تخصص حرفه ای هستید لطفاَ مشخص کنید؟
وضعیت تاهل : *
میزان تحصیلات : *
امکانات در دسترس : *
نشانی محل سکونت : *
تلفن ثابت : * شماره تلفن را به همراه کد شهر وارد کنید مثال02188888888
تلفن همراه : *
کدپستی :
بارگذاری عکس 4×3 : * عکس ارسال شده باید فرمت jpg و حداکثر حجم 500 کیلوبایت داشته باشد .
کد امنیتی :