فرهیخته ی گرامی: با عضویت در اندیشکده ی فرهیخت، می توانید در رسالت خطیر «تعالی بین المللی شهر بهشت»، همیار ما باشید. 

فرم : عضویت در اندیشکده
نام : *
نام خانوادگی : *
تاریخ تولد : *
مدرک تحصیلی : *
رشته تحصیلی : *
تلفن همراه : *
پست الکترونیکی : *
عکس : (ارسال عکس الزامی نیست)
توضیحات : اهم توانایی ها، سوابق و هر آنچه که مفید میدانید، مرقوم فرمایید.
کد امنیتی :