با توجه به صفحه خرید آموزش های پیشرفته , آموزش مورد نظر رو انتخاب و ابتدا هزینه آنرا به شماره کارت
6393461025936911
به نام   ( یاسرهاشمی دلباز - بانک سینا )   واریز کنید و سپس فرم زیر رو پر کنید

فرم : خرید آموزش های پیشرفته
خرید خود را انتخاب کنید : *
نام و نام خانوادگی : *
شماره تلفن همراه : * اجباری
شماره کارتی که از آن پول واریز کرده اید : * با دقت و بدون فاصله یا خط فاصله وارد کنید
کد پستی ده رقمی : بدون فاصله یا خط فاصله وارد نمایید
آدرس پستی : *
کد امنیتی :